Wat gaan we doen

Bij uitgever Bohn Stafleu Van Loghum verscheen een inspirerend boek voor docenten die hun onderwijs willen inrichten met behulp van opdrachten.
Titel: Wat gaan we doen, Het construeren en beoordelen van opdrachten.
ISBN 90.313.3638.6

bestellen via de electronische boekhandel


Korte inhoud
'De gangbare onderwijspraktijk bevalt niet.' 'Vuur en enthousiasme ontbreken bij het leren'. 'Elan ontbreekt bij het onderwijzen.' Deze kritische uitspraken zijn voor Dick de Bie en Jos de Kleijn het startpunt voor hun boek Wat gaan we doen? Het construeren en beoordelen van opdrachten. Zij laten op een inspirerende manier zien hoe je als docententeam een onderwijsprogramma kan inrichten met behulp van opdrachten.
De auteurs zetten eerst duidelijk uiteen wat er achter een opdracht steekt en wat de grote betekenis is van dynamiek in een leerproces. Daarna komt de constructie van opdrachten in diverse leerprocessen aan bod. Voor de beoordeling van opdrachten doen de auteurs een aantal verrassende suggesties. Het boek sluit af met een hoofdstuk over het werken met opdrachten voor docenten.

Wat gaan we doen? is een praktijkboek, geschreven vr en vanuit de onderwijspraktijk. Het biedt docenten en leidinggevenden inspiratie en ondersteuning om studenten echt te laten leren. Leren is den, 'doen met verstand'

 


Hoofdstuk 1 - de betekenis van opdrachten voor het leren en onderwijzen

Hoofdstuk 2 - leerprocessen in soorten

Hoofdstuk 3 - het leren van opdrachten: leerdynamiek

Hoofdstuk 4 - het leerplanschema en de leerlijnen als bron van opdrachten

Hoofdstuk 5 - construeren van opdrachten voor de integrale leerlijn

Hoofdstuk 6 - construeren van opdrachten voor de conceptuele leerlijn

Hoofdstuk 7 - construeren van opdrachten voor de vaardigheden leerlijn


Hoofdstuk 8 - construeren van opdrachten voor de stage, de ervarings-reflectie lijn

Hoofdstuk 9 - construeren van opdrachten voor de studieloopbaan

Hoofdstuk 10 - het toetsen en beoordelen in een ander daglicht

Hoofdstuk 11 - opdrachten voor docenten

Bijlage