Terug naar de homepagaina Samenvatting van opleidingen en bijzondere cursussen van Jos de Kleijn Lees hier werkzaamheden van de afgelopen perioden Lees hier het programma - aanbod [trainingen] van Jos de Kleijn Lees de onderwijsvisie van Jos de Kleijn - het 5 leerlijnenmodel Download gratis projecten, cursussen en trainingen in het gebied van het voortgezet onderwijs Klik hier voor het downloaden van projecten, cursussen en trainingen uit het Mbo Download gratis  projecten, cursussen en trainingen.uit het HBO Klik hier voor het downloaden van projecten, cursussen en trainingen uit de praktijkschool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloads
HBO


 


 


 

 

 

 

Nav Artikel over rubrics in Expertise jaargang 5, nr 1
Download het artikel zelf - het beoordelen van comptenties met een rubric.
Download een beoordelingsformulier van projecten.
Download handout van de workshop rubrics.

Regiestukken
Bestel hier 'Zo leer je nog eens wat'
van Jos de Kleijn en Carla van den Brandt. Alle onderstaande artikelen zijn verwerkt in dit boek.
Bestel hier "Projectonderwijs in het HBO van M. van Holten en R. van Vliet. Het boek kwam met ondersteuning van Jos de Kleijn tot stand
Download Artikel over 'goed' onderwijs - praktijkprojecten in het onderwijs.
Download Artikel over het verschil tussen competenties en vaardigheden.
Download Voorbeeld comptentiematrix autotechteniek.
Download Voorbeeld competentiematrix engineering.
Download Voorbeeld competentiematrix van de pabo.
Download Een werkmodel voor het construeren en omschrijven van competenties
Download Kritisch artikel over studieloop-baanbegeleiding. Studieregie dekt de lading beter
Download projecthandleiding voor studenten
Download een toetsformat voor het maken van toetsen bij cursussen
Download toetsboek voor alle docenten
Download studiebegeleiding in het HBO
Download een scorelijst voor projectvaardigheden

 

 

 

Lesmateriaal - projecten
Download Project Ponthuisje
Download
Westerscheldeboortunnel.
Download Schuldhulpverlening

Download
Vestigingsbeleid voor een bank in Rotterdam
Download het ontwerpen van een schutsluis en omgeving
Download crisisbeheersing bij grote ongevallen
Download ontwerpen van een braillescaner
Download voorbeeld startcodument van studenten
Download ontwerp een bezinningsruimte
Download vieringen en feesten op de baisschool
Download het ontwerpen van workshops rond het thema een veilige school
Download ontwerpen van en zorgprotocol voor een school

 

 

Cursussen
Download het maken van een bestek voor Schiphol

Werkmodellen
Download de tekst van het boek - het ontwerpen van cursussen van Jos de Kleijn, Pieter Mostert, Maria van Holten en Rietje van Vliet. Het is een interne uitgave van de Hogeschool van Rotterdam
Download 7 tips voor de beoordeling van het plan van aanpak
Download werkmodellen voor het maken van een cursus
Download een format voor een studfiehandleiding van een cursus

Download het EBPV model, een voorbereiding voor een cursus.

Download tekst voor collega's, ouders, studenten over het concept van projectonderwijs
Download artikel over het 5-leerlijnmodel geschreven voor Dick de Bie, in onderwijs als opdracht bij het afscheid van Dick