Terug naar de homepagaina Samenvatting van opleidingen en bijzondere cursussen van Jos de Kleijn Lees hier werkzaamheden van de afgelopen perioden Lees hier het programma - aanbod [trainingen] van Jos de Kleijn Lees de onderwijsvisie van Jos de Kleijn - het 5 leerlijnenmodel Download gratis projecten, cursussen en trainingen in het gebied van het voortgezet onderwijs Klik hier voor het downloaden van projecten, cursussen en trainingen uit het Mbo Download gratis  projecten, cursussen en trainingen.uit het HBO Klik hier voor het downloaden van projecten, cursussen en trainingen uit de praktijkschool

 

 

Downloads
MBO


 


 


 

 

 

 

Regiestukken

Bestel hier 'Zo leer je nog eens wat'
van Jos de Kleijn en Carla van den Brandt. Alle onderstaande artikelen zijn verwerkt in dit boek

Download Artikel over 'goed' onderwijs - praktijkprojecten in het onderwijs.
Download Artikel over het verschil tussen competenties en vaardigheden.
Download Een voorbeeld van een compententiematrix voor de opleiding onderwijsassistent.
Donwload een competentiematrix voor kappers
Download Een werkmodel voor het construeren en omschrijven van competenties
Download
scoretabellen voor 5 algemene competenties
Download toetsbeleid en beoordelingscriteria voor alle docenten
Download Leerplanschema opleiding onderwijsassistent
Download artikel over het beoordelen van competenties met een rubric

Download artikel over het 5-leerlijnmodel geschreven voor Dick de Bie, in onderwijs als opdracht bij het afscheid van Dick

Werkmodellen
Download de tekst van het boek het ontwerpen van cursussen van Jos de Kleijn, Pieter Mostert, Maria van Holten en Rietje van Vliet. Het is een interne uitgave van de Hogeschool van Rotterdam
Download Werkmodellen voor projectonderwijs voor studenten en docenten
Download 7 tips voor de beoordeling van het plan van aanpak
Download
een format voor een studfiehandleiding van een cursus
Download een formulier voor het ontwerpen van een project
Download een formulier voor het ontwerpen van een cursus

 

 


 

 

Lesmateriaal - projecten

Onderwijs assistent

Download Educatief spel

ICT opleiding

Download Netwerkinfrastructuur
Download Advies over Linux
Download Automatisering

AK-niveau 1

Download Ontwerpen van bedrijfskleding voor een ziekenhuis
Download
Ontwerpen van bewegwijzering voor een ziekenhuis

Projecten Grafisch

Download bierverpakking

Projecten Toerisme

Download Hongarije op de kaart

Download Het ontwerpen van een culturele route
Download
Een draaiboek voor een verkooptraining

Projecten economie

Download Advies over de vestiging van winkels in een winkelcentrum
Download Beoordelingscriteria voor het project vestigingsplant
Download
Ontwerpen van veiligsheids-voorzieningen bij winkelfiliaal
Download Advies over het voorkomen van winkeldiesfstallen
Download
Vestigingsbeleid voor een bank in Rotterdam
Download Verkopen in het winkelcentrum
Download Bedenken van gadgets voor een fabrikant
Download het organiseren van culturele acitviteiten voor jongeren
Download Een draaiboek voor een verkooptraining


 

 

Projecten kinderopvang

Download Maak een verteltas voor kinderopvang (0-4 jaar).
Download Speelgoed voor een creche
Download ontwerp een cursus voor ouders met kinderen die epilepsie hebben
Download Thema-avonden op ene kinderdagverblijf

 

Projecten Zorgopleidingen

Download Het inrichten van een reis voor gehandicapten op Aruba
Download het ontwerpen van woonvoozrzieningen van ouderen
Download maak een kwartaaldraaiboek voor activiteiten van zorgvragers

Projecten Kappers

Download ontwerp folders over kappersaandoeningen

Projecten Educatie

Download het doen van aangifte bij de politie
Download
ontwerp een nieuwe folder voor een reisorganisatie

Cursussen + Trainingen

Download Het presenteren van een historisch gebouw.
Download Cursus kinderziekten
Download Het kiezen van dieten voor zorgvragers
Download Het organiseren van een spelletjesmiddag
Download het ontwerpen van een gadget voor een school
Download Training het bezoeken van een tandarts
Download Het kiezen van een gezonde maaltijd
Download Training pinnen in de winkel